Touch Of Matrix

Het biedt je een eigentijds perspectief op bewustzijn, persoonlijke groei, gezondheid en welzijn.

Touch Of Matrix™ is een wonderbaarlijke bewustzijnsmethodiek die alles in beweging zet. Een methode die continu verbonden is met het NU-bewustzijn en zich onophoudelijk veder ontwikkelt. We gaan werken met het matrix, het raster van het energieveld om je heen.

Heb jij een hulpvraag? Neem dan contact met me op en we bespreken of en hoe ik je van dienst kan zijn.

Meer over Touch Of Matrix

Touch of Matrix™ is een methode die gebaseerd is op de kwantumfysica: alle materie bestaat op het diepste niveau uit energie, uit trilling of licht en informatie. Dus ook ons lichaam. Ons energiesysteem bestaat uit een groot raster (matrix) van energetische verbindingen waarmee we met alles verbonden zijn. In deze verbindingen kunnen blokkades en verstoringen ontstaan.

Het mooie van deze methode is dat het volstaat om bewust te zijn van de klacht, zonder dat de oorzaak ervan bekend hoeft te zijn. Niet alles hoeft begrepen te worden of opnieuw beleefd te worden. Nagenoeg alle klachten kunnen met Touch of Matrix™ worden behandeld, zowel fysieke als emotionele en psychische klachten.

Touch of Matrix™ is: bewust worden van de klacht, de oude informatie verwijderen, duidelijk formuleren wat er gewenst is, verbinden met de informatie die nodig is en loslaten. Het proces zal zijn eigen weg zoeken.

Tijdens de behandeling worden er door lichte aanrakingen verbindingen gemaakt. Zodra de verbinding tot stand is gekomen gaat het lichaam bewegen. Dit uit zich door een beweging naar achteren. Zo wordt het lichaam uitgebalanceerd. Het tweede deel van de behandeling wordt er gewerkt met het thema. Dit gebeurt meestal liggend, waarbij het hoofd prettig leeg zal zijn. Het is het prettigst om gemakkelijk zittende kleding te dragen.

Uitgangspunt bij een Touch of Matrix-behandeling is dat 3 sessies op 1 thema voldoende zijn. We plannen gelijk 2 afspraken in, met een tussenpoos van 1 à 2 weken. Daarna plannen we alleen indien een derde sessie nodig en gewenst is. Als 1 sessie voldoet, is dat ook goed en komen er geen vervolgafspraken.